Fundacja otrzymała wsparcie zatrudnienia w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Na realizację Programu w 2023 r. przeznaczone zostały środki Funduszu Pracy (Wsparcie zatrudnienia i Wsparcie bieżące – kwota 20 mln zł.) oraz Funduszu Solidarnościowego (Wsparcie reintegracji – kwota 2 mln zł.).