INFO DLA ZAANGAŻOWANYCH

Metoda Ruchu Rozwijającego Weronik Sherborne

To system ćwiczeń – zabaw – relacji stosowanych m.in. w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci. Za pomocą ruchu rozwijamy świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.
Udział w zajęciach MRR wpływa stymulująco zarówno na rozwój emocjonalny, społeczny, jak i poznawczy dziecka.
„Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weronik Sherborne” Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik