PLAN DNIA

Home / PLAN DNIA

7:00 – 8:00 Przyjmowanie dzieci do opiekunów dziennych, zabawy dowolne.

8:15 – Zabiegi higieniczne – przygotowanie śniadania.

8:30 – 9:00 ŚNIADANIE

9:00 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjno – rozwojowych poprzez zajęcia z całą grupą (zabawy sensoryczne, muzyczne, ruchowe, plastyczne, literackie, matematyczne)

10:00 – 10:20 II ŚNIADANIE

10:20 – 11:15 Wyjście do ogrodu, na plac zabaw, spacer

11:15 – Zabiegi higieniczne – przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00 – OBIAD – 1 DANIE – ZUPA. Nauka umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

12:00- 13:45 – Czas na wyciszenie, sen – leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie wybranych bajek, dziecięce masażyki

13:45 – Zabiegi higieniczne – przygotowanie do obiadu.

14:00 – 14:30 – OBIAD – 2 DANIE .Nauka umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

14:30 – 15:30 Realizacja zadań edukacyjno – rozwojowych, zabawa w kącikach zainteresowań, popołudnie z książką, wyście do ogrodu. PODWIECZOREK

15:30 – 16:00  Zabawy swobodne dzieci. Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.