PLAN DNIA

Home / PLAN DNIA

7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci do punktu opieki dziennej, zabawy dowolne.

8:30 – 9:00 ŚNIADANIE

9:00 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjno – rozwojowych poprzez zajęcia z całą grupą

10:00 – 10:20 II ŚNIADANIE

10:20 – 11:30 Wyjście do ogrodu, zabawy ruchowe

11:30 – 12:00 OBIAD – 1 DANIE – ZUPA. Nauka umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

12:00- 14:00 Czas na wyciszenie, sen lub leżakowanie.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie wybranych bajek, dziecięce masażyki

14:00 – 14:30 OBIAD – 2 DANIE

14:30 – 15:30 Realizacja zadań edukacyjno – rozwojowych, zabawa w kącikach zainteresowań, popołudnie z książką, wyście do ogrodu. PODWIECZOREK

15:30 – 16:00  Zabawy swobodne dzieci. Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.