Punkt opieki dziennej

Fundacja Zaczarowany Ogród

powstała przy współpracy i zaangażowaniu Angeliki Haponik oraz Agnieszki Cieślewicz.
Głównym jej celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci od 24 tygodnia do 3 roku życia, oazy spokoju, nauki, współpracy, poszanowania dla drugiego człowieka.
 
Fundacja została wpisana do KRS-u dnia 14.08.2020 r
REGON 386771959
NIP 7422269840


W 2021 r Fundacji udało się pozyskać w konkursie certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej.
W 2023 r Fundacja uzyskała status Przedsiębiorstwa Społecznego Plus.

Celami Fundacji są:

– stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci – opieka dzienna dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia,

– organizowanie zajęć i imprez tematycznych dla dzieci do 7 (siódmego) roku życia oraz ich rodziców,

– współpraca z lokalnym Domem Seniora, jako forma integracji międzypokoleniowej,

– troska o rozwój umysłowy dzieci, rozwijanie mowy oraz zapoznanie z otaczającą przyrodą,

– aktywizacja zawodowa osób społecznie wykluczonych z rynku pracy,

– propagowanie idei Rodzicielstwa Bliskości, która pozwala na zbudowanie bliskiej więzi z dzieckiem oraz lepszych relacji w rodzinie,

– promowanie i edukacja Douli jako wsparcie nie medyczne przed, w trakcie i po porodzie,

– promowanie i edukacja z zakresu noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich,

– promowanie zajęć marki Sensoplastyka, metody Marii Montessori, metody BLW (Bobas Lubi Wybór) oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– propagowanie karmienia piersią, które jest najzdrowszą oraz naturalna metodą żywienia niemowląt i małych dzieci oraz rozszerzanie diety dziecka po 6 (szóstym) miesiącu życia zgodnie z WHO,

– wspieranie różnorodności form aktywności społecznych,
inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,

– tworzenie miejsc i grup lokalnych osób, które są zainteresowanie tematyką Rodzicielstwa Bliskości, Montessori, BLW i tym podobne,

– wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci za pomocą zajęć ruchowych przy muzyce, zajęć z gimnastyki oraz gier i zabaw,

– propagowanie idei fair play, zdrowego stylu życia i ekologii,

– wspieranie aktywności fizycznej kobiet w ciąży,

– rozwijanie wyobraźni poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej,

– opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie.